METINGEN EN SERVICE

Condenspotten en stoominstallaties hebben relatief weinig onderhoud nodig! Ook al is de
ervaring van de technische dienst wel eens anders. Dit komt doordat het onderhoud vaak te
laat wordt uitgevoerd of verwaarloosd is. Daarom heeft Blok Gouda een methode ontwikkeld
om tot verbetering en optimalisatie van de stoom/condensaat installatie te komen.
Dit leidt tot lagere onderhoudskosten en wordt weer terugverdiend door energiebesparing. Als
specialisten van condenspotten en met ruim 50 jaar ervaring op dit gebied, kunnen we veel kennis
en ervaring bij condensaatafvoer inbrengen. De levensduur van de condenspot is afhankelijk van
de kwaliteit van de condenspot, het condensaat, de montage, het type condenspot, etc. Daarom
is het noodzakelijk het functioneren van de condenspotten periodiek te controleren.

Een condenspot functioneert goed als:

  • Deze geen stoom doorlaat.
  • Deze voldoende condensaat doorlaat zodat de stoom ervóór goed zijn condensatiewarmte kan afstaan. (M.u.v. extra onderkoeld ingestelde condenspotten voor b.v. bepaalde tracing toepassingen.)